Általános Szerződési feltételek

A pulsarora.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta az oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért és elfogadja azokat!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja! Ebben az esetben, ha mégis érdeklődik termékeink és szolgáltatásaink iránt, szívesen látjuk személyesen, üzletünkben.

 

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: TMC Kft. (Seiko Magyarország)

Székhely: 1134 Budapest, Csángó utca 4/b.

Adószám: 10363731-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-067783

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Cégbíróság

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: info@pulsarora.hu

Központi telefonszám: +36-1-354-1204

Tárhely szolgáltató: Servergarden Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

Az online áruház órákat forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek online kizárólag a pulsarora.hu-n, a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg. A házhoz-szállítás költségét tartalmazzák. A termékek átvehetők házhoz-szállítással, személyesen vagy utánvéttel. A szállítás módozatai a rendelés alatt részletesen megtekinthetők. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

Cégünk kizárólag Magyarország területén belül szállít ki.

A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

Szállítási idő:

Készleten lévő termékek esetén: maximum 3 munkanap.

 

A megrendelés folyamata:

1. A felhasználó a termék adatlapján rákattint a „Kosárba teszem” gombra, amikor a termék belekerül, megtekintheti annak tartalmát.

2. Járjon el az első pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.

3. Amikor minden terméket elhelyezett a kosarában, kattintson a jobb felső sarokban található kosár ikonra, hogy megtekinthesse annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti.

4. A felhasználók a kosárban található „Rendelés leadása” gombra kattintva küldhetik el a rendelést.

5. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

 

A megrendelés elküldésekor válik élővé.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 14-tól 16 óráig történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 

Garancia:

Lásd: Garanciajegy

 

Elállás joga:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén – a terméknek, – több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, – ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az Elállási Jog pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató irodája előre egyeztetett időpontban a Fogyasztó rendelkezésére áll.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 

Adatkezelés:

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak, átadott kiszállításhoz szükséges információk, vagy fizetéshez szükséges információk.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti elérhetőségeinken.

 

Adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-92315/2015.

Az adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez kattintson ide!

 

Szerzői jog:

Minden jog fenntartva.

A pulsarora.hu oldalon található szövegek, képek, grafikák, zenék, animációk és videofilmek szerzői jog védelme alá esnek. Az oldal tartalmának másolása, kereskedelmi célú felhasználása, megváltoztatása tilos!

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók.